За Видин

Новини за Видин - актуална информация за Видин и региона, обмен от национални и международни новини.

Екоминистърът обяви „Башовишки печ“ за защитена територия

Борислав Сандов спаси уникална пещера – емблема на цяла Северозападна България. Министърът на околната среда и водите издаде заповед за обявяване на нова защитена територия – природна забележителност „Башовишки печ“. Тя се намира в землищата на село Орешец и село Бела, община Димово, както и село Гранитово, община Белоградчик, област Видин.

Пещерата е една от най-дългите в България и е с характерните за водните пещери образувания. В нея са открити фосилни останки от пещерни животни.

Пещерата „Башовишки печ“ се обявява за природна забележителност с цел опазване на спелеоложки обект на неживата природа с естествен подземен карстов извор, водни галерии, палеонтоложки находки, местообитаниe на прилепи и ендемична безгръбначна фауна, съобщиха от МОСВ.

Освен естественото подземно образувание, защитената територия включва и наземна част с площ от над 3 декара, в която се намира входът на пещерата.

Най-дългата пещера в Северозапада – Башовишки печ, е поредица от труднопроходими сифони и огромни зали, в които може да се побере църква с размерите на видинската катедрала „Свети Димитър”, разказват спелеолози. Разделена е на две галерии с обща дължина около 4,5 километра.

Един от хората, които са прониквали най-дълбоко в недокрай картираната пещера, е проф. Петър Берон. На негово име са наречени неизвестните доскоро за науката малки насекоми – Бероникус, които се срещат само в пещерата Башовишки печ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.